KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Kullanım koşulları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ve/veya Kuzey Kıbrıs Turizm Tanıtma Dairesi (“NCY”) tarafından hazırlanmıştır ve sayfalarını ziyaret etmek veya hizmetlerini kullanmak isteyen herkes için tasarlanmıştır. Visitncy.com veya gelecekte oluşturulma olasılığı olan tüm hizmetler bu kullanım hüküm ve koşullarına tabidir, oysa sayfaları ziyaret etmek ve/veya NCY’nin hizmetlerini kullanmak onların tam ve kayıtsız anlayış ve kabullerini varsayar. Visitncy.com aşağıdaki kullanım koşulları, NCY’nin web sitesinin “Kullanıcısına” karşı herhangi bir sözleşme veya diğer yasal yükümlülük oluşturmayı ve oluşturmayı amaçlamaz. NCY, bunlarda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

BİLGİLERİN KULLANIM KOŞULLARI

Bu sunucuda yer alan bilgilerin kullanımı, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmek anlamına gelir:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanlığı ve/veya Kuzey Kıbrıs Turizm Tanıtma Dairesi, resmi turistik bilgilere erişimi kolaylaştırmak için bu web sitesini oluşturmuştur. Burada yer alan veriler çeşitli kaynaklardan gelmektedir. NCY, bu materyali son kullanıcı lisansı olarak bireysel olarak kullanıcılara sunar. Bu nedenle, bu erişim hakkının herhangi bir ticari kullanımı yasaktır. Bu bilgilerin kullanımına, kaynağın “Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanlığı www.visitncy.com web sitesi” olarak belirtilmiş olması koşuluyla izin verilir. Bununla birlikte, KKTC Turizm Bakanlığı’nın önceden yazılı izni olmaksızın birden fazla kullanıcıya bu bilgileri sunan herhangi bir elektronik ortam (ağlar, veri tabanları veya elektronik yayınlar) kullanılarak verilerin kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.

BİLGİ FERAGATI

Visitncy.com’da yer alan içerik ve/veya bilgiler Turizm Bakanlığı ve/veya Turizm Dairesi tarafından visitncy.com kullanıcısına verilir. NCY, visitncy.com içeriğini toplamayı, işlemeyi ve dağıtmayı taahhüt eder, ancak hiçbir durumda güvenilirliği, bütünlüğü, yeterliliği ve genel olarak olası hataların uygunluğundan veya olası hataların varlığından, özellikle önemli hacmi ve üçüncü operatörlerin (gerçek veya tüzel kişilerin) ilk üretim ve veri toplama sırasındaki katılımı nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Visitncy.com kullanıcıları da sağlanan bilgilerin çapraz kontrol sorumluluğunu üstlenir. Web sitesi, herhangi bir sorumluluk reddettiği içerik için diğer sitelere çeşitli noktalarda bağlantılar içerir. Ayrıca, bu bağlantılı sitelerden herhangi bir bilgi toplama olası sorumlu tutulamaz.

 

FİKİR MÜLKİYETİ

Hakları özellikle belirtildiği gibi (üçüncü tarafların, işbirlikçilerin ve operatörlerin fikri mülkiyet hakları) resimler, grafikler, fotoğraflar, çizimler, metinler, hizmetler de dahil olmak üzere visitncy.com tüm içeriği ve genel olarak, bu web sitesinin tüm dosyaları NCY’nin fikri mülkiyetini, tescilli ticari markalarını ve hizmet markalarını oluşturur ve ulusal hukukun ilgili hükümleri ile uluslararası sözleşme ve anlaşmalar tarafından korunmaktadır. Bunların hiçbiri NCY’nin önceden yazılı izni olmadan herhangi bir satış, kopya, değişiklik, çoğaltma, yeniden yayın veya indirme, iletilecek veya dağıtılamayacağı hiçbir şeye konu olamaz. Visitncy.com elektronik sayfalarında belirtilen diğer mal veya hizmetler ve ilgili kuruluşların, şirketlerin, işbirlikçilerin, operatörlerin, derneklerin veya sürümlerin ticari markalarını taşımak kendi fikri ve sınai mülkiyetlerini oluşturur ve dolayısıyla bu işletmeciler ilgili sorumluluğu üstlenirler.

KULLANICININ SORUMLULUĞU

Aksi belirtilmedikçe web sitesinde sunulan hizmetler ücretsizdir. Web sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetlere erişim kullanıcılar tarafından önceden abonelik veya kayıt gerektirmez ancak belirli hizmetlere erişimin kullanıcıların önce kaydolmasını ve/veya abonelik gerektirebilir. Kullanıcı, kaydı gerektiren hizmetlere kaydolurken verilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu ve bu bilgileri güncel tutmakla yükümlü olduğunu garanti eder. Her durumda, Kullanıcı yalnızca yanlış veya hatalı beyanlarda bulunmaktan ve bunun NCY’ye veya üçüncü taraflara verebileceği zarardan sorumludur. Kullanıcı, web sitesi aracılığıyla sunulan içerik ve hizmetleri, bu genel koşullar ve belirli hizmetler için belirlenen özel koşullara ve ayrıca yasa, ahlaki davranış, iyi gelenekler ve kamu düzeni nezdinde de kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, NCY’nin ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu amaçla, bu hakların sahibi tarafından izin edilmedikçe veya yasal olarak izin verilmedikçe, içeriği çoğaltmaktan, kopyalamaktan, dağıtmaktan, yayınlamaktan veya başka herhangi bir kamusal iletişim biçiminden, dönüştürmekten veya değiştirmekten kaçınacaktır. Kullanıcı, web sitesinden elde edilen verileri, etkilenenlerin önceden izni olmadan elektronik, tanıtım, tanıtım veya ticari iletişim yapmak için kullanamaz. Bu hizmetleri kullanan reşit olmayanların işlemlerinden sorumlu tutulacak olan ebeveynlerinden, vasilerinden veya yasal temsilcilerinden önceden izin almalıdır. Reşit olmayanların erişebileceği özel içerik ve hizmetlere karar vermenin tüm sorumluluğu, onlardan sorumlu yetişkinlere aittir. Reşit olmayan kişilerin internet üzerinden uygun olmayan bilgilere erişmeleri mümkün olduğundan, Kullanıcılar, başta bilgileri filtrelemek ve engellemek için bilgisayar programları olmak üzere aygıtlar olduğu ve hangi içeriğin kullanılabilir olduğunu sınırlayan cihazlar olduğu konusunda bilgilendirilir.

BİLGİNİN KALİTESİBİLGİNİN KALİT

Bu sunucuda görünen veriler ve diğer materyaller sıkı kalite kontrol prosedürlerine göre eklenmiştir. Ancak, Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanlığı bu sunucunun içeriğinden sorumlu tutulamaz ve içeriği hemen güncellemeyi taahhüt etmez. Web sitesinde görünen ürün ve hizmetlerin fiyatları doğru olmayabilir. Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanlığı, kullanıcının sunucuya erişimden veya içerdiği herhangi bir bilgi veya uygulamanın kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

BAŞKA İÇERİKLERE İLİŞİKİN LİNKLER

Web sitesi visitncy.com bağımsız üçüncü şahıslar tarafından sahip olunan veya işletilen sitelere bağlantılar içerir. Bu bağlantılar sadece sizin rahatınız ve referansınız için sağlanmaktadır. Bu tür siteleri kontrol etmiyoruz ve bu nedenle bu sitelerde yayınlanan herhangi bir içerikle sorumlu değiliz. Bu tür bağlantıların sunulması hiçbir şekilde o sitenin, içeriğinin veya bu sitede atıfta bulunulan şirket veya ürünlerin onaylanması, yetkilendirilmesi veya sponsorluğu olarak yorumlanmamalıdır ve NCY, web sitesindeki bağlantı, sponsorluk veya onay eksikliğini dikkate alma hakkını saklı tutamaz. Web sitesi tarafından bağlantılı üçüncü taraf sitelerinden herhangi biri erişmeye karar verirseniz, bunu tamamen kendi riskiniz altında yaparsınız. Bazı siteler otomatik arama sonuçları kullandığından veya sizi uygunsuz veya saldırgan olarak kabul edilebilecek bilgiler içeren sitelere bağladığınız için, NCY üçüncü taraf sitelerinde yer alan materyallerin doğruluğundan, telif haklarına uygunluğundan, yasallığından veya uygunluğu için sorumlu tutulamaz ve bu nedenle bu tür sitelere ilişkin olarak aleyhimize herhangi bir hak talebinde bulanamazsınız.

TELİF HAKKI İHLALİ

Bu web sitesinde yayınlanan materyal veya içeriğin telif hakkınızı veya başka bir içeriği ihlal edebileceğini düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçiniz.